*Bij het aanmelden registreer je je als gebruiker bij MeerMetData.nl. Hiermee geef je toestemming om de via je bezoek aan de website verkregen gegevens te verwerken om je te benaderen met communicatieuitingen.

Met het analyseren van de data beantwoorden we jouw belangrijkste bedrijfsvragen:

OMZET

Hoe ontwikkelt mijn omzet?

VOORRAAD

Hoe hoog is mijn voorraad? Wat kan ik doen om dit te optimaliseren?

KLANTEN

Wie zijn mijn vaste klanten? En hoe behoud ik deze? Welke vragen ontvangt mijn klantenservice?

MARGE

Wat verdien ik aan een order? Behaal ik voldoende marge?

ASSORTIMENT

Welk deel van mijn assortiment doet het goed? Waar is er ruimte voor verbetering?

RETOUREN

Hoe reduceer ik het aantal retouren?

UPSALE

Hoe goed ben ik in bijverkoop?

LOGISTIEK

Hoe verbeter ik de efficiëntie van mijn logistieke proces?

Wij zetten deze inzichten om tot concrete acties, waardoor processen verbeteren en effectiviteit en efficiëntie verhogen.